Uppsägning:
Uppsägning 3 månader innan webhotell / domänet löperut.

Dataskyddspolicy:
Vilken information samlar vi in och varför?
Vi samlar främst in din information för att erbjuda dig vår tjänst och skickar dig faktura för betalning. Med detta följer att vi även måste spara vissa uppgifter i ett antal år på grund av lagkrav. Klicka här för mer information.

Information som du lämnar till oss:
– Namn, adress, email och telefonnummer.
– Information om din betalning.
– När du är i kontakt med oss. Kommunikation med oss via mail, viber, sms & whatsapp.

Dina rättigheter:
Eftersom vi behandlar din information så är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har som kund. Här nedan hittar du information om vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar den.
– Rätt till registerutdrag. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har lagrat om dig. Kontakta oss så vi kan hjälpa med det.
– Rätt till rättelse. Om vi har felaktig eller ej komplett information om dig så har du rätt att när som helst begära att vi korrigerar den.
– Rätt till radering. Du har rätt att begära att vi raderar information om dig som vi behandlar med ditt samtycke, om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke så har du också rätt att begära att den informationen raderas. Vi kommer däremot behålla vissa uppgifter under den tid som vi är rättsligt skyldiga för.

Cookie policy:
När du besöker vår hemsida kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras i din webbläsare, mobil eller surfplatta. Vi använder cookies för att underlätta din användning av hemsidan och för att inhämta information såsom statistik om besökare av hemsidan. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla, förbättra hemsidan.